Teamoptimering

Implementering & optimering af effektive teamstrukturer

I fascinationen af strategi, strukturer og topstyrede initiativer, undervurderer topledelsen ofte det enorme potentiale, som ligger i at skabe effektive teams og arbejdsgrupper. Tilbage i 1990'erne, var indføringen af en effektiv teamstruktur nøglen til IBM’s transformation og fornyede succes.

Typiske udfordringer

Typiske udfordringer i forbindelse med indføring & optimering af teamstrukturer er:

  • Umodne teams & arbejdsgruppeledere.
  • Fravær af teamidentitet, hvilket resulterer i mangel på ansvarlighed og dårligt samarbejde.
  • Svag involvering & engagement.
Hvordan vi hjælper vores kunder

Vi hjælper kunderne med at implementere og optimere effektive teams & arbejdsgruppestrukturer med effektive og velfungerende grupper.

Blandt andet hjælper vi med:

  • Diagnose af organisationens teamstruktur, som afslører styrker, muligheder og udfordringer.
  • Udvælgelse og træning af ledere til teams og arbejdsgrupper.
  • Implementering af regelmæssige feedback-evalueringer af centrale teamparametre såsom teamydelse, teamidentitet og teammedlemmers gensidige ansvar.
  • Afholdelse af foredrag, der uddanner og inspirerer teams og arbejdsgruppeledere til at gå den ekstra distance og og tage det lange, seje træk.