Organisatoriske resultater

Løft organisationens resultater

Performance management har længe stået højt på CEO’ers og HR-chefers dagsorden. Et øget fokus på detaljeret måling, rigide værktøjer og udvidet kontrol har imidlertid ofte vist sig at gøre mere skade end gavn. For nyligt har virksomheder som Deloitte, General Electric og Airbnb opgivet tidligere metoder og taget nye og mere medarbejdervenlige tilgange i brug.

Typiske udfordringer

Typiske udfordringer ved forbedring af organisationens resultater er:

  • Resultatmålingsværktøjer, der for langt de fleste producerer stress snarere end den ønskede frugt.
  • Årlige målinger, der er for sjældne til at understøtte dag-til-dag forbedringer.
  • Overdreven resultatfokus som resulterer i "mig først”-mentalitet og konkurrencekultur snarere end samarbejde.
Hvordan vi hjælper vores kunder

Vi hjælper kunderne med at blive bedst i klassen, når det gælder organisationens resultater. Vores tilgang tager udgangspunkt i medarbejderne og medarbejdernes perspektiv og skaber reelle resultater for virksomheder og hjælper forretningsenheder, afdelinger og ledere i at tilrettelægge en atmosfære, hvor folk naturligt trives, vokser og yder.

Blandt andet hjælper vi med:

  • Diagnose, der kombinerer spørgeundersøgelser, lederinterviews og fokusgrupper, og viser muligheder og svagheder.
  • Diagnose, der kombinerer spørgeundersøgelser, lederinterviews og fokusgrupper, og viser muligheder og svagheder.
  • At skabe resultater gennem et fokus på resultat-drivere i lige høj grad som resultaterne i sig selv.
  • Udvikling og implementering af løbende og medarbejdervenlige metoder for kontrol, kommunikation & coaching af resultater.