Organisatorisk transformation

Få organisatoriske transformationer til at lykkes

Stillet over for hurtige ændringer i markedet samt interne udfordringer, såsom problemer med ydeevnen, er transformation af organisationen og dens kultur centralt for at forblive konkurrencedygtig. Statistik viser imidlertid at forandring er vanskeligt, og at hvert tredje ændringsprogram mislykkes (McKinsey).

Typiske udfordringer

Typiske udfordringer ved ændring af organisationer er:

  • At udforme ændringer der giver mening og betragtes som visionære.
  • At ændre folks adfærd og ikke blot strategier, strukturer og processer.
  • At holde medarbejdere motiverede og engagerede.
Hvordan vi hjælper vores kunder

Vi hjælper kunderne med at lancere og gennemføre forandringer, der lykkes, og skabe øget værdi gennem vores omfattende viden om, hvordan medarbejdere kan blive ved med at være involverede og engagerede.

Blandt andet hjælper vi med:

  • At omskabe vision, mission, værdiudsagn & nøglehistorier, som skaber forandring, men stadig forbliver forankret i organisationen.
  • At tilpasse ny vision, værdier, strukturer og strategier til kulturen og den hverdagslige praksis hos medarbejderne.
  • At hjælpe ledere til at blive ændringsmodeller, som går foran og inddrager medarbejderne i forandringen.