Identitetsudvikling

Forandring & opretholdelse af organisatoriske identiteter

Når organisationer og forretningsenheder gennemgår forandringer, udnævner nye ledere eller er truet, bliver spørgsmålet om "hvem er vi?” uundgåeligt. At tydeligt definere og formulere organisationens identitet, er afgørende for alt fra strategi og branding til medarbejdernes engagement & produktivitet.

Mens organisationsidentitet gerne er knyttet til organisationers vision, mission, værdier og nøglehistorier, udgør arbejdspraksis, kompetencer eller produkter ofte det karakteristiske ved forretningsenheder.

Typiske udfordringer

Typiske udfordringer ved forandring og fastholdelse af forretningsenheders og organisationers identiteter er:

  • At finde og blive enige om om fælles kerneværdier eller karakteristika.
  • At udforme og formulere en identitet, der svarer til medarbejdernes forståelse af enheden eller organisationen.
  • At udforme og formulere en identitet, der samsvarer med, hvordan eksterne interessenter opfatter enheden eller organisationen.
Hvordan vi hjælper vores kunder

Vi hjælper kunderne med at opdage og formulere tydelige identiteter, der forener internt, kommunikerer eksternt og skaber tilhørsforhold.

Blandt andet hjælper vi med:

  • Interviews og evalueringer der understøtter identitetsprocessen og viser hvordan centrale interessenter (fx medarbejdere, kunder) ser enheden eller organisationen.
  • At formulere en klar identitet gennem fælles karakteristika, værdier, missioner og visioner.
  • Implementering af nye identiteter, herunder tilpasning af strategi, kultur, HR-systemer og medarbejderes praksisser.
  • Evalueringer, målinger og opfølgning af medarbejdernes identifikation, hvor virkningerne af identitetsændringerne følges op.